Finalitat del lloc web de l’Escola del Carme.

El lloc web de l’Escola del Carme és adreçat a la comunitat educativa de l’escola. La seva principal finalitat és posar a l’abast d’aquesta comunitat materials i procediments que, basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies pedagògiques per la qual cosa proporciona diversos serveis i eines que permetin connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres, com ara:

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent, us agrairem que ens ho feu saber per tal que procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició l'adreça vedrunacarmesabadell@vedruna.cat per informar-nos de la incidència.

Enllaços externs

Així mateix, l’Escola del Carme no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Escola del Carme, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada web, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la Web de l’Escola del Camre són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

 

 

Fundació Privada Educativa

Vedruna-Barcelona

Escola del Carme

c. de Garcilaso, 36-38

Telèfon 937 251 364  Fax: 937 276 064

08201 - Sabadell

vedrunacarmesabadell@vedruna.cat

www.escoladelcarme.com