POLÍTICA DE QUALITAT

El patronat de la Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona (FPEVB) decideix l’aplicació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en en la norma ISO 9001:2008 com a eina per a estructurar, sistematitzar i millorar contínuament tant les relacions amb les escoles de la Fundació, com amb tota la comunitat educativa: famílies, alumnes i personal.

La FPEVB té com a finalitat la formació integral de la persona des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, de manera que desenvolupi les capacitats dels alumnes en totes les seves dimensions, seguint la tradició pedagògica cristiana iniciada per Joaquima de Vedruna.

L’objectiu del Sistema de Gestió implantat és satisfer les necessitats i expectatives dels destinataris dels nostres serveis educatius, complint amb les directrius de normativa i reglamentació aplicable a la nostra activitat, establertes des de l’Administració competent, en especial, allò aplicable als centres educatius.

Els eixos del nostre compromís amb l’acció educativa són:

L’atenció i l’acompanyament educatiu a les persones, en funció de les seves necessitats, i l’estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.

El compromís amb una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb un model educatiu d’inspiració cristiana.

El diàleg escola-famílies en un marc de corresponsabilitat educativa i de recolzament mutu.

La participació de tota la comunitat en la vida escolar.

La utilització de metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la valoració de l'esforç i del treball ben fet.

L'avaluació atenta de les nostres actuacions, amb els ulls posats en la seva constant millora.

Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d'una societat plural.

La sensibilitat i el compromís amb el propi país i amb tota la comunitat humana del món.

Per desenvolupar aquests aspectes en el marc del Sistema de Gestió de la Qualitat, la nostra organització defineix i planifica uns Objectius de qualitat, el seguiment i assoliment dels quals faciliti la millora continua i l’evolució de la nostra comunitat educativa.

El Patronat i l’Equip de Gestió de la FPEVB, i els equips directius de les Escoles, han establert Equips de Qualitat, i han nomenat Coordinadors de Qualitat per tal que siguin els seus representats en els centres respecte els aspectes relacionats amb el Sistema de Gestió de la Qualitat.

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...

INSCRIPCIÓ

Benvinguts! Si heu arribat fins aquí és que realment esteu interessats a conèixer la nostra proposta educativa. Ens agradaria conèixer-us i compar...

llegir més »

PROPOSTA EDUCATIVA

  El nostre projecte educatiu pretén que els alumnes siguin els protagonistes del procés d’aprenentatge, amb un estil familiar i acollidor. Vetlle...

llegir més »

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

llegir més »