PROTECCIÓ D'INFANTS I JOVES

Les Escoles Vedruna compartim una mateixa Proposta Educativa, amb uns eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del procés educatiu.
En coherència amb aquests principis, ens comprometem a vetllar per oferir un ambient familiar i de confiança per fomentar que tots els membres de la comunitat educativa se sentin segurs i protegits.
A més, volem garantir el creixement personal de l’alumne, sense cap entorn que pugui esdevenir ofensiu o degradant i que atempti contra la seva digni-tat i integritat. 
Des del conjunt d’Escoles Vedruna ens comprometem a:

  • Prevenir les situacions de risc a través de l’orientació i de la formació de la comunitat educativa.
  • Anul·lar les situacions de risc en espais físics.
  • Detectar les situacions de risc de qualsevol membre de la comunitat educativa.
  • Assegurar l’exercici de les funcions d’assistència i de protecció immediata.
  • Garantir la comunicació i la notificació dels supòsits de sospita o certesa de conflictes, ja siguin greus, moderats o lleus.
  • Possibilitar l’activació dels recursos per a la protecció o, si escau, la deriva-ció als diferents serveis per a l’estudi i el seguiment de la situació.
  • Millorar la derivació i la coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant de qualsevol procés (centre educatiu, EAP, serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA).
  • Garantir l’efectivitat del dret de les persones a rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas preservant-ne la privacitat.

Arxius d'interès

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...

INSCRIPCIÓ

Benvinguts! Si heu arribat fins aquí és que realment esteu interessats a conèixer la nostra proposta educativa. Ens agradaria conèixer-us i compar...

llegir més »

PROPOSTA EDUCATIVA

  El nostre projecte educatiu pretén que els alumnes siguin els protagonistes del procés d’aprenentatge, amb un estil familiar i acollidor. Vetlle...

llegir més »

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

llegir més »