ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

A través de l’Associació de Mares i Pares de l’escola s’ha dotat al servei de psicopedagogia de l’escola d’un psicòleg que assessora l’equip en matèria de tractaments de l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes.

Les funcions de psicòleg són:

- Assessorar a l’equip d’atenció a la diversitat, i si s’escau als tutors i professorat que estiguin en contacte amb aquests alumnes de l’escola en les atencions que cal dispensar als alumnes amb un determinat diagnòstic.
- Assessorar en elements de detecció precoç de determinades simptomatologies.
- Assessorament a l’equip d’atenció a la diversitat en els casos que l’equip exposi.
- Assessorar en la derivació dels casos exposats al professional més idoni pel diagnòstic.
- Assessorament dels alumnes talentosos.
- Examinar, diagnosticar i emetre informes dels alumnes que l’equip d’atenció a la diversitat de l’escola consideri oportú. Sempre amb l’autorització dels pares.
- Realització de proves indiscriminades als alumnes, prèvia autorització dels pares.
- Queda exclòs el servei de tractament o dispensació de teràpies.

Vincles d'interès


També et pot interessar...

INSCRIPCIÓ

Benvinguts! Si heu arribat fins aquí és que realment esteu interessats a conèixer la nostra proposta educativa. Ens agradaria conèixer-us i compar...

llegir més »

PROPOSTA EDUCATIVA

El nostre projecte educatiu pretén que els alumnes siguin els protagonistes del procés d’aprenentatge, amb un estil familiar i acollidor. Vetlle...

llegir més »

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

llegir més »