ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC

L'Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el Projecte Educatiu de les Escoles Vedruna de Catalunya. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.
En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a:
— La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.
- El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament realitza a nivell de Catalunya, com l’avaluació diagnòstica a 3r de primària i les competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO, i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.

- Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de l’alumnat.

- L’orientació professional dels nostres alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.
Aquest itinerari psicopedagògic ha estat elaborat pels diferents equips psicopedagògics que formen part dels claustres de les escoles Vedruna de Catalunya. Totes les actuacions que aquests equips han pensat i han dissenyat van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament–aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat, i en particular de l’alumnat amb NEE, tenint present el Projecte Educatiu Vedruna.

D'altra banda a través de l’Associació de Mares i Pares de l’escola s’ha dotat al servei de psicopedagogia de l’escola d’un psicòleg que assessora l’equip en matèria de tractaments de l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes.

Les funcions de psicòleg són:

- Assessorar a l’equip d’atenció a la diversitat, i si s’escau als tutors i professorat que estiguin en contacte amb aquests alumnes de l’escola en les atencions que cal dispensar als alumnes amb un determinat diagnòstic.
- Assessorar en elements de detecció precoç de determinades simptomatologies.
- Assessorament a l’equip d’atenció a la diversitat en els casos que l’equip exposi.
- Assessorar en la derivació dels casos exposats al professional més idoni pel diagnòstic.
- Assessorament dels alumnes talentosos.
- Examinar, diagnosticar i emetre informes dels alumnes que l’equip d’atenció a la diversitat de l’escola consideri oportú. Sempre amb l’autorització dels pares.
- Realització de proves indiscriminades als alumnes, prèvia autorització dels pares.
- Queda exclòs el servei de tractament o dispensació de teràpies.


Arxius d'interès

Vincles d'interès


També et pot interessar...

INSCRIPCIÓ

Benvinguts! Si heu arribat fins aquí és que realment esteu interessats a conèixer la nostra proposta educativa. Ens agradaria conèixer-us i compar...

llegir més »

PROPOSTA EDUCATIVA

  El nostre projecte educatiu pretén que els alumnes siguin els protagonistes del procés d’aprenentatge, amb un estil familiar i acollidor. Vetlle...

llegir més »

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

llegir més »